ตัวอย่างงานติดตั้งกลับหน้าแรก ดูสินค้าทั้งหมด
สายด่วน โทร. 086-358-1008, 097-092-6183
Gallery Updated
Sumjobgrass Gallery update 2017-05-30
หญ้าเทียม รหัส WS3 พื้นที่ติดตั้ง 106 ตรม.

สถานที่ติดตั้ง Modern home tower condo (โมเดอร์น โฮม ทาวเวอร์) ห้อง 149/222 ชั้น 26 ถนน นนทรี

ติดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ใช้เวลาติดตั้ง 1 วัน งานติดตั้งหญ้าเทียม บนพื้นปูน ใช้หญ้าสีธรรมชาติ เส้นหญ้ายาว 3 cm ติดตั้งบริเวณ ดาดฟ้าห้องพัก ใช้สำหรับ ปูภายนอก